post

Verandering in de manier van auditing in het onderwijs #kwaliteitszorg

In het auditen binnen het onderwijs is een verandering gaande. In plaats van het eenzijdig richten op “achterom kijken naar wat misgaat”, verruimt het blikveld zich tegenwoordig steeds meer door “vooruit kijken naar wat nodig en gewenst is”.

Appreciative Auditing
Waarderend auditen (Appreciative Auditing) is een combinatie van de reguliere auditaanpak aangevuld met de principes van Appreciative Inquiry. Dit is een methode van actieonderzoek die helpt om auditresultaten effectief om te zetten naar verbeteracties. Appreciative Auditing creëert maximale betrokkenheid bij de deelnemers aan het auditproces en draagt zo bij aan meer draagvlak voor auditresultaten.

Dit betekent in de praktijk het volgende: als een opleiding bijvoorbeeld veel ontevreden studenten heeft stel je niet de vraag “Wat doen we verkeerd waardoor onze studenten ontevreden zijn?”, maar de vraag: “Wanneer zijn onze studenten werkelijk tevreden geweest met ons onderwijs?”

Het stellen van de juiste vraag
Mijn observatie is dat de manier waarop we een systeem van kwaliteitszorg inrichten aan het veranderen is. Voorheen kozen we voor ons te richten op het vinden en analyseren van voorbeelden van het probleemgedrag, zodat we een gedetailleerd inzicht krijgt in de factoren en omstandigheden die het mogelijk maken dat cynisme kan floreren…..

De uitdaging en de beweging die nu ingezet wordt is het zoeken naar voorbeelden van situaties van buitengewone betrokkenheid, zodat we een beter beeld krijgen van de omstandigheden die het mogelijk maken dat betrokkenheid kan floreren…. Het belang van de keuze voor de juiste onderzoeksvraag is enorm groot; ‘the power of topic choice’.

Mijn ervaringen met de laatste instellingsaudit op de hogeschoolniveau (ITK) laten mij zien dat de wijze waarop het panel vragen stelde bijzonder uitdagend was, de betrokkenheid werd vergroot en maakte het makkelijker om de auditresultaten op te zetten naar verbeteracties binnen de instelling. Het panel maakte veelvuldig gebruik van Appreciative Auditing.

Het doel is toch voornamelijk een helpende hand te bieden voor de doorontwikkeling en verbetering van onderwijs. Daarbij past waarderende aanpakken en proportionele toepassing van kwaliteitsinstrumenten.

 

 

 

Geef een reactie