post

It takes a village to raise a child (Kerstspeech Spelerwijs)

Toespraak 19 december 2017, Hoogeveen
Kerstbijeenkomst Stichting Spelerwijs Hoogeveen, Boekenberghstraat om 18 uur.

Gesproken woord geldt.

“Wat fijn dat jullie er zijn. Jullie – met z’n 85-en – zijn de spil van onze stichting die zich inzet voor peuters. Om een rijke leer- en speelomgeving te maken waarin de kinderen die ons zijn toevertrouwd kansen bieden. We hebben als bestuur veel waardering voor jullie, temeer omdat het afgelopen jaar gepaard is gegaan met veranderingen door de Wet harmonisatie. We zien prachtige activiteiten en initiatieven op jullie locaties.

It takes a village to raise a child. Het is een oud Afrikaans gezegde, maar tot op de dag van vandaag heeft het nog niets aan actualiteit ingeboet.

Maar wat in Afrika op veel plaatsen nog vanzelfsprekend is, is in onze samenleving een hele klus. Want onze sociale omgeving en systemen zijn sterk veranderd. Voor kinderen die in onze tijd opgroeien ziet de wereld er beduidend anders uit dan die van hun ouders en grootouders.

De afgelopen jaren zijn we als peuterspeelzalen steeds meer naar de kinderopvang gekropen, en we maken bewegingen naar het onderwijs. Daar ligt een kans. We zullen de lijn met het onderwijs moeten versterken om ‘als dorpsgenoot bij te dragen aan het opvoeden en opgroeien van het kind’. Ook de ouderbetrokkenheid is vergroot in de afgelopen jaren en ik vernam ook dat daar kansen liggen. We nodigen jullie daarom uit om met het zelfde enthousiasme als het afgelopen jaren mee te gaan in deze bewegingen.

Graag willen we Marian als directeur bedanken voor haar inzet voor de omzetting van peuterspeelzalen naar kinderopvang. Zij en alle medewerkers van het centraal kantoor. Als bestuur was het vooral handtekeningen zetten voor akkoord, maar de bulk van het werk lag bij jullie op het centraal kantoor. Bedankt!

Ook een dankwoord voor de Ondernemingsraad waar we als bestuur het afgelopen jaar goede gesprekken mee hebben gehad. Fijn dat jullie bijdroegen en adviseerden bij de sollicitaties voor nieuwe bestuursleden. Dit jaar waren wij met ons vieren en we kunnen mede dankzij jullie twee nieuwe leden verwelkomen: een leerkracht basisonderwijs en intern begeleider Josien uit Hoogeveen en een lid met politiek-bestuurlijke ervaring Inge uit Assen.

Rest mij jullie namens de andere bestuursleden (Marin, Cobi, Walter) een heel fijne Kerst te wensen.

Dankjulliewel”

Geef een reactie