Dat gaat toch vanzelf ‘opgroeien’?

Dat gaat toch vanzelf opgroeien? Voor een deel zeker, maar voor het beste resultaat is het goed om actief in te zetten op een goede leer-, ontwikkel-, speel- en groeiomgeving. Voor kinderen, ouders en professionals…

Op groeien doe je maar één keer. We zijn maar één keer kind. Het is een cruciale fase in ieders leven. Het zet de toon hoe we ons later voelen en of we wel of niet goed mee kunnen doen. We hebben dus één kans om een goede start van het leven te geven.

Het gaat snel ‘opgroeien’. Even knipperen met de ogen en hup ik zie mijn zoon al reageren op de omgeving. Hij rolt zich om en verkent de wereld om hem heen. Hij is in interactie met zijn omgeving, start met iets wat op kruipen lijkt en roept om hulp om weer van de buik naar de rug te rollen. Brabbelt, lacht en gilt.

Nog even en dan loopt hij, fiets, speelt en maakt mooie tekeningen. Gaat naar school met andere kinderen, die ook allemaal opgroeien. Hoeveel leren kleine mensen niet in een hele korte tijd. Dat maakt voor mij deze fase van 0-13 jaar enorm boeiend. En eerlijk gezegd begint deze fase al voordat een kind geboren en verwekt is.

Dat opgroeien gaat vaak spelenderwijs. Maar ouders en professionals – met hun kennis en ervaring – die in de opvang en in het onderwijs werken, helpen kinderen hun plek in de wereld te vinden. Daarbij is ook ieder kind anders. Met eigen talenten, eigen temperamenten eigen uitdagingen, en wensen. Dat maakt dat er diversiteit is.

Opening van de Sterrenhoeve. Groene opvanglocatie van Stichting Spelerwijs Hoogeveen.

En soms gaat opgroeien gepaard met hindernissen en dan is het goed dat professionals een oplossing kunnen aanreiken, of ouders die goed raad hebben. In zo’n opgroei-omgeving heb je elkaar nodig. Meer ogen, meer ideeën, korte lijnen en betere kansen voor kinderen. Interprofessionele samenwerkingen is een kracht. Hoe eerder je ziet dat iets knelt en daar een mouw aan past, hoe minder kans dat een kind later in grotere problemen verzeild raakt.

Als pedagogisch medewerker, leerkracht, opvoeder of zorgprofessionals kun je soms best een steun in de rug gebruiken. Daarbij is kennisuitwisseling tussen de betrokkenen van groot belang. Dan kun je bouwen aan een rijke speel- en leeromgeving voor alle kinderen. Ook is het nodig samenwerking te stimuleren tussen opvoeders, gedragsexperts, leerkrachten en pedagogen op de werkvloer in de omgeving waar kinderen en ouders samenkomen.

Lastig, noodzakelijk en uitdagend is het dat het bovenstaande vraagt om een dynamisch team dat meebeweegt en draagvlak zoekt bij ouders en collega’s. Ook dat goede verbinding is met een positief jeugdbeleid vanuit de gemeente. Liefst jeugdbeleid dat gezamenlijk is vormgegeven.

Vandaar dat Stichting Spelerwijs Hoogeveen de samenwerkingen zoekt, stimuleert, kennis uitwisselt met ouders en professionals in en buiten de opvang, met het onderwijs, gemeente en jeugdzorg. Samenwerking aangaat met kennisinstellingen als het Alfa college Hoogeveen. Met als doel een rijke en stimulerende leer- en speelomgeving voor kinderen. Kinderen die maar één keer kunnen opgroeien.