post

Bekwame pabo-gediplomeerde voor de onderbouw vmbo niet langer onbevoegd

Een hiaat in wèl bekwame en nìèt bevoegde leraren opgelost. Het biedt kansen!

Vandaag publiceerde OCW een wijziging van de ‘Beleidsregel benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo‘. Die wijziging zorgt ervoor dat bekwame pabo-gediplomeerde voor de onderbouw vmbo basis- en kader niet langer onbevoegd les geeft in een deel van het vmbo.

Wat is de wijziging? Aangevuld met certificaat…
Met deze wijziging wordt de Beleidsregel aangevuld met een mogelijkheid voor leraren uit het primair onderwijs om met een aanvullend certificaat les te geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo. Gecertificeerde pabo-gediplomeerden krijgen met deze wijziging ontheffing op de benoembaarheidseisen voor de onderbouw vmbo basis- en kader. Deze groep bekwame leraren geeft niet langer onbevoegd les in dit deel van het vmbo.

Stap in de goede richting: ruimte in benoembaarheid
De wijziging van de benoembaarheid zorgt voor een stukje van oplossing voor onderwijs voor 10-14 jaar. de zogenaamde tienercolleges. De meeste leraren bij de 10-14 initiatieven hebben geen dubbele bevoegdheid. Bij een 10-14 onderwijs krijgen po- en vo-leerlingen veelal in gemengde samenstelling les. In de praktijk zorgt dat ervoor dat er soms een dubbele bezetting van leraren nodig is. Bijvoorbeeld dat een docent Geschiedenis alleen in een po-klas een gastles mag verzorgen waarbij de po-leerkracht aanwezig moet zijn.

De initiatieven waarbij nog geen gemengde samenstelling is van leerlingen uit het po en het vo hebben (nog) geen problemen met de bevoegdheden van leraren. Zij willen gaan werken met vakspecialisten van vo-initiatieven.

Een noodzakelijke volgende stap: gelijke arbeidsvoorwaarden po en vo
De CAO’s voor het po en vo verschillen. Dat heeft onder andere gevolgen 
voor de salariëring van de leraren. Zo krijgen de leraren een verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden. Volgtijdelijk had ik graag gezien dat de gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden eerst plaats had gevonden en daarna of tegelijk de bevoegd- en bekwaamheid werd geregeld. Desalniettemin is het regelen van de bevoegdheid nu gewenste ruimte voor zo’n nieuwe 10-14 onderwijsconcept

Een andere noodzakelijk stap: heroverwegen eindtoets po
Een andere noodzakelijk stap is het heroverwegen van de eindtoets in het primair onderwijs. Binnen 10-14 onderwijs komt de eindtoets op een onlogisch moment. Het is nu geen eindtoets, maar een tussentoets. Het gezette moment van deze toets is tegenstrijdig met die visie van 10-14, namelijk een doorgaande ontwikkeling passend bij het tempo van de leerling. Het zou daarom logisch zijn dat het 10-14 onderwijs in de Noordoostpolder geen eindtoets wil afnemen en/of definitief advies wil geven, omdat zij de leerling in die vier jaar willen laten groeien. Omdat de eindtoets wettelijk verplicht is, ligt het in de rede dat – ten spijt – toch tijd en energie wordt gestoken in de voorbereiding op de eindtoets.

Tienercolleges: onderwijs 10-14
Onderwijs aan kinderen van 10 tot 14 jaar in één onderwijsconcept is een nieuw fenomeen in het Nederlandse onderwijs. De eerste school met 10-14 onderwijs is gestart in 2012, de tweede in 2016 en in het schooljaar 2017/18 kwamen daar nog eens vier initiatieven bij. Bij èèn initiatief (Noordoostpolder) ben ik als toezichthouder betrokken en kijk ook met veel interesse naar de andere initiatieven.

Helemaal nieuw, dat niet! We kennen de Middenschool in bijvoorbeeld Groningen, zie het gedachtegoed van onderwijskundige Van Gelder. Het was Nederlandse experimentele onderwijsvorm uit de jaren ’60 en ’70 voorafgaand aan het voortgezet onderwijs. Het is eigelijk nooit echt van de grond gekomen. De tienerschool herneemt het idee, maar begint er met de leeftijd van 10 jaar vroeger mee.

 

link naar publicatie Beleidsmaatregel benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo